«BIZ e.V» фонду руханий жана башка материалдык эмес керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн жалпы кызыкчылыктардын жана максаттардын негизинде түзүлгөн ыктыярдуу коомдук бирикме. Ал Германиянын Майндагы Франкфурт шаарында каттоодон өткөн. «BIZ e.V» билим берүү, демилге көтөрүү жана кызматташуу деп аты айтып тургандай билим берүүнү жакшыртууну, саламаттыкты сактоо тармагындагы демилгелерди колдоону жана Германия менен Кыргызстандын ортосундагы ар кандай тармактардагы кызматташууга көмөк көрсөтүүнү максат кылат.

БИЛИМ

«Ар бир адам билим алууга укуктуу»
(1948-жылдагы адам укуктарынын жалпы декларациясы)

Эгер адамга билим алуу мүмкүнчүлүгү берилбей калса, анда ал эл-аралык деңгээлде кабыл алынган адамзаттын негизги укуктарынан ажыраган болот. Билим жок жерде жаран дагы коом дагы өнүкпөйт. Мекенибиздеги билим көйгөйү биздин коомдун башкы темасы. Ошондуктан биз ар кандай долбоорлордун негизинде тил окутуу курстарын жүргүзүүгө, кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү үчүн концептерди иштеп чыгууга, ошондой эле ар кандай жайкы мектептерди жана кыска мөөнөттүү курстарды ачууга басым жасайбыз. Биздин долбоорлор медицина, айлана-чөйрө, маданият жана көркөм өнөр тармактарындагы менторлук программаларды дагы камтыйт.

ДEМИЛГЕ

«Азыр болбосо, качан? Биз болбосок, ким?» (Джон Кеннеди)

Ар бир иш-аракеттин башаты демилгe, болгондо да өздүк демилге. Анын сыңарындай BIZ уюмун түзүү дагы бир кезде өздүк демилге көтөрүү менен ишке ашкан. Натыйжада BIZ уюму демилгечил, тилектеш жана билимдүү адамдарды «биз» деген түшүнүктүн астында бириктирүүгө аракет кылып келет; Ошону менен бирге уюмдун ичи-тышындагы бардык адамдарды өз алдынча мекенибизге пайда алып келген жана уюмдун башкы максаттарына дал келген ар түрлүү демилгелерди көтөрүүгө чакырат. BIZдин мүчөлөрү аларды өздөрүнүн адистик кеп-кеңештери менен колдоого жана уюмдун алкагында болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, аларды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн көмөк көрсөтүүгө даяр.

КЫЗМАТТАШТЫК

«Күч бирдикте» (Кыргыз эл макалы)

Элибизде «Күч бирдикте» деп бекеринен айтылбайт. Анткени жалгыз аракетке караганда бир канча адам биригип ишке киришсе, чыгармачылык өнүгөт, күч дагы жогорулайт жана аткарылган иш дагы натыйжалуу болот. Уюм түзүү, аны ийгиликтүү жана туруктуу иштетүү – бул жогорку деңгээлдеги кызматташтык. Анткени долбоорлорду аныктап, алардын жүрүшүн талкулоодо жана уюмга түшкөн каражаттарды натыйжалуу пайдаланууда ишеним, жоопкерчилик, конструктивдүү коммуникация менен сый-урмат керек. BIZ уюму Германиядагы ар кандай тармактардагы жогорку билимдүү адистердин жана башка уюмдардын жалпы бир максаттын тегерегинде чогуу кызматташуусун көздөйт.

Эгер сиз BIZ менен кызматташууга жана бизди колдоого кызыкдар болсоңуз, анда биз абдaн кубанычта болобуз. Маселен, мүчөлүк акы аркылуу сиз биздин ар кандай билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы долбоорлорду же чакан жана кыска мөөнөттүк жайкы мектеп, программалоо же тил курстары сыяктуу иш-аракеттерге салым кошо аласыз. Кандай гана жардам болбосун, ал биздин уюм үчүн чоң салым!

BIZ e.V. уюмунун эсеп дареги:
Bank: Volksbank
Kontoinhaber: BIZ e.V.
IBAN: DE45 5139 0000 0072 5507 06
BIC: VBMHDE5F