BIZ – Bildung-Initiative-Zusammenarbeit e.V. – Билим-Демилге-Кызматташтык

Майндагы Франкфурт шаарындагы жергиликтүү сотто каттоодон өткөн
Катталган номуру: VR16552

© Автордук укук
Бардык мазмундар жана сүрөттөр тышкы сайттардын  шилтемелери болбосо, автордук укук менен корголот. Эч бир мазмун биздин ачык жазуу жүзүндөгү макулдугубузсуз көчүрүлүп жана башка басылмаларда же башка веб-сайттарда басылып чакканга болбойт.

Мазмун үчүн жоопкерчилик
Биздин баракчалардын мазмуну абдан кылдаттык менен түзүлгөн. Бирок, биз мазмундун тууралыгына, толуктугуна же актуалдуулугуна кепилдик бере албайбыз.
Кызмат провайдери катары, биз MDStV 6-бөлүмүнүн 1-пунктуна жана Германиянын Телекоммуникация мыйзамынын (TDG) 8-бөлүмүнүн 1-пунктуна ылайык бул баракчалардагы өз мазмунубуз үчүн жооптуубуз. Аталган кызматтар бирок үчүнчү тараптын маалыматын көзөмөлдөөгө же мыйзамсыз иш-аракеттерди көрсөткөн жагдайларды иликтөөгө милдеттүү эмес. Жалпы мыйзамдарга ылайык маалыматты колдонууну алып салуу же бөгөт коюу боюнча милдеттенмелер өзгөрүлбөйт. Бирок белгилүү бир укук бузуу белгилүү болгон учурдан тартып гана жоопкерчилик алуу керек болот. Ар кандай мыйзам бузуулар жөнүндө билээрибиз менен, биз бул мазмунду дароо алып салабыз.

Шилтемер үчүн жоопкерчилик
Биздин сайттын баракчаларында ар кандай уюмдардын веб-сайттарына шилтемелер бар, алардын мазмунуна биз эч кандай таасир эте албайбыз жана алар үчүн эч кандай жоопкерчиликти ала албайбыз. Тиешелүү провайдер же баракчалардын ээлери шилтемеде берилген барактардын мазмуну үчүн өздөрү жооп берет. Аларда мыйзам бузууларды бары, жогу текшерилген жана одоно мазмун байкалган эмес. Эгерде укук бузуунун конкреттүү далилдери болбосо, шилтемедеги баракчалардын мазмунуна мониторинг жүргүзүлбөйт. Эгерде бизге укук бузуулар жөнүндө маалымат келсе, анда мындай шилтемелерди биз дароо жок кылабыз.

Автордук укук
Баракчалардын ээлери ар дайым башкалардын автордук укуктарын урматтоого же өз алдынча түзүлгөн жана лицензиясыз чыгармаларды колдонбоого бардык күч-аракетин жумшашат. Сайттын ээлери тарабынан түзүлгөн бул баракчалардагы мазмун жана иштер Германиянын автордук укук мыйзамына баш ийет. Үчүнчү тараптын салымдары тиешелүү түрдө белгиленет. Кошумчалоо, редакциялоо, жайылтуу жана автордук укуктан тышкаркы ар кандай эксплуатация тиешелүү автордун же жаратуучунун жазуу жүзүндөгү макулдугун талап кылат. Бул сайттын жүктөөлөрү жана көчүрмөлөрү жеке, коммерциялык эмес колдонуу үчүн гана уруксат берилет.

Конфиденциалдуулук
(1) Уюм ушул уставда уруксат берилген максаттарды жана милдеттерди аткаруу үчүн, мисалы, контекстте маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарын (EDP) колдонуу менен өз мүчөлөрүнүн, жетекчилеринин жеке маалыматтарын чогултат, иштеп чыгат жана колдонот. Тагыраак айтканда, уюм мүчөлөрү жөнүндө төмөнкү маалыматтар берилет: аты-жөнү, дареги, банктык реквизиттери, телефон номерлери жана электрондук почтанын дареги, туулган жылы, лицензия(лары), уюмдагы функциялары.
Уюм мүчөлөрү устав менен тиешелүү түрдө таанышкан соң, басылмаларда жана башка социалдык баракчаларда, ошондой эле электрондук маалымат каражаттарында сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялоого макулдук беришет.
Үчүнчү жактарга керексиз жарнамалык жана маалыматтык материалдарды жөнөтүү үчүн уюмдун сайтында жарыяланган байланыш маалыматтарын колдонууга тыюу салынат. Сайттын ээлери электрондук почта спамы сыяктуу керексиз жарнактарды жөнөткөн учурда мыйзамдуу чараларды көрүүгө укуктуу.