BIZ уюмуна колдоо

Биз силердин БИЗ уюмунун билим берүү тармагындагы долбоорлорун же дагы башка демилгелерин колдоо чечимиңерге абдан кубанычтабыз. Каражат которуу үчүн уюмдун PayPal дарегин же болбосо банктагы эсеп координатын колдонсо болот, биз үчүн айырмасы жок жана ар бир тыйын биз үчүн абдан маанилүү:

BIZ уюмунун эсеп дареги:
Банк: Volksbank
Эсеп ээси: BIZ e.V.
IBAN: DE45 5139 0000 0072 5507 06
BIC: VBMHDE5F

PayPal des Vereins BIZ e.V.:

BIZ уюмуна мүчө болуу

Силер уюмдун долбоорлорун жана иш-аракеттерин бир жолку же айлык, чейректик жана жылдык мүчөлүк акылар аркылуу колдой аласыңар. Уюмга туруктуу мүчө болом десеңер, анда бул билдирмени түшүрүп алып, аны толтуруп, уюмдун дарегине: info@biz-germany.org жөнөтүңүз. Эгерде силердин налог төлөм тууралуу билдирүүгө уюмдан расмий тастыктоо керек болсо, анда уюм тиешелүү кагазды ар убак берүүгө даяр.

Долбоор ишке ашыруу

БИЗ уюмунун алкагында каалаган адамдар уюмдун уставында аталган максаттарга дал келген ар кандай идеяларын өз алдынча долбоор катары ишке ашырса болот (мисалы, жаштар арасында футбол турнирин өткөрүү, ыр-кесе уюштуруу, адабий кече, көргөзмө же болбосо ментордук программа түзүү ж.б.). Ал үчүн эмне керек? Эң башкысы идеяны кагазга түшүрүп, долбоордун багытын жана максатын аныктап, уюм жактан кандай жардам (маселен, айрым долбоорго каражат же эксперттик кеп-кеңеш) керек болсо, алардын баарын болушунча деталдуу баяндоо зарыл. БИЗ уюмунун мүчөлөрү болгон бардык жакшы идеяларды талкууга алып, алардын ишке ашуусуна өбөлгө түзүп, бардык жардамын берүүгө даяр.