BIZ уюмунун уставы

BIZ уюмунун уставы уюмдун бардык милдеттерин жана максаттарын аныктайт. Уставдын 1-пунктуна ылайык, BIZ уюму түздөн-түз кайрымдуулук максаттарын гана көздөйт. Буларга төмөнкүлөр кирет:

  • билим берүүнү, илимди жана изилдөөлөрдү өнүктүрүү
  • кызматташтыкты өнүктүрүү
  • айлана-чөйрөнү коргоого көмөктөшүү
  • калктын саламаттыгын жана ден-соолугун чыңдоого салым кошуу
  • көркөм-өнөрдү, маданиятты жана спортту өнүктүрүү
  • улуттар аралык мамилелерди күчөтүү, маданияттын бардык тармактарында тажрыйба алмашууларды колдоо
  • жана эл аралык түшүнүү идеясын өнүктүрүү.

Мындан тышкары уставда уюмдун жетекчилиги жана алардын милдеттери такталган. «BIZ» уюмунун уставы немис тилинде түзүлгөн, эгерде кененирээк таанышам десеңиз, анда документти түшүрүп алыңыз.